mosty

Specjalizujemy się w projektach wykonawczych i warsztatowych stalowych konstrukcji mostowych. Mamy w swoich referencjach piękne kładki pieszo-rowerowe, mosty kolejowe i drogowe a także duże mosty autostradowe. Wykonujemy też obliczenia i dokumentację montażową. Z wielu wykonanych projektów przedstawiamy poniżej kilka ciekawych przykładów.

01

niemcy /
2023

02

niemcy /
w opracowaniu

03

polska /
2020

04

niemcy /
2019

ul. Kolejowa 16
55-010 Żerniki Wrocławskie
Polska