łódź fabryczna

łódź fabryczna

© Dariusz Bres

inwestycja:
Multimodalny Dworzec Łódź Fabryczna

zakres:
projekt warsztatowy konstrukcji stalowej
dachu i fasady

lokacja:
Łódź, Polska

czas:
2013 – 2016

Nowy trzypoziomowy dworzec jest kluczowym elementem Nowego Centrum Łodzi. Na drugim poziomie, ulokowanym 16,5 metra pod ziemią, znajdzie się stacja kolejowa z czterema peronami i ośmioma torami. Nowa stacja może odprawić nawet 20-krotnie więcej pasażerów.

Nowoczesny dworzec stanie się częścią multimodalnego węzła komunikacyjnego, który w centrum miasta połączy kolej aglomeracyjną i konwencjonalną, autobusową komunikację dalekobieżną, komunikację miejską oraz prywatny transport samochodowy.

Najbardziej charakterystycznym elementem budynku stacji są przeszklone przekrycia – świetliki A, B i C w formie falującej paraboli. Główne wejścia w części wschodniej i zachodniej, na poziomie -8, będą wysokie i przeszklone. Dach podzielono na 3 części i wykonano w konstrukcji z rur stalowych. Połacie dachowe są pokrywane nowoczesnymi materiałami, w części przepuszczającymi światło dzienne. Stopień przezierności dachu jest zmienny w zależności od obszaru połaci. Przekrój poprzeczny dachu w rejonie wejść jest parabolą o rozpiętości ok. 40 m.

ldz fabryczna1

© PKP PLK Materiały prasowe

Aż do 10 000 paneli – szklanych i z materiałów nieprzeziernych – jest zamontowanych na dachu. W przypadku każdego świetlika, konstrukcja stalowa główna połączona została z tzw. nadkonstrukcją, na której są montowane panele w kształcie trójkąta równobocznego o długości boku ok. 2 m. W świetliku A znajduje się 5000 paneli. W świetliku B (środkowym) – 2400 paneli, a we wschodnim – 2600.

W 2013 roku nasze biuro otrzymało kontrakt na projekt konstrukcji stalowej świetlików A i C oraz fasady. Ze względu na ciekawą, ale skomplikowaną, paraboliczną konstrukcję nośną, zdecydowano się na wydanie dokumentacji warsztatowej w systemie koordynat. Pozwoliło to dokładne nadanie łukowych kształtów zespołów wysyłkowych w warsztacie.

Ponadto należało rozwiązać kwestię przenikania się giętych dźwigarów o przekroju okrągłym w węzłach struktury. Dzięki modelowi 3D możliwy był bezpośredni eksport plików wsadowych dla poszczególnych elementów wraz z połączeniami do maszyn wycinających. Niewątpliwa zaleta technologii BIM.

ldz fabryczna2

© Jarosław Miszczak

ldz fabryczna 3

ul. Kolejowa 16
55-010 Żerniki Wrocławskie
Polska