zastrzeżenie prawne

Zastrzeżenie prawne: ta wiadomość może zawierać poufne lub zastrzeżone informacje chronione prawnie. Jeżeli niniejsza wiadomość została wysłana do Państwa wskutek błędu, prosimy o niezwłoczne powiadomienie nadawcy i usunięcie otrzymanej wiadomości. Zabrania się kopiowania, przekazywania lub ujawniania w jakikolwiek sposób treści tej wiadomości. Integralność i bezpieczeństwo tej wiadomości e-mail nie mogą być zagwarantowane przez Internet. W związku z tym Jakosta Spółka z o.o. Spółka komandytowa nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody spowodowane treścią wiadomości.

Ul. Kolejowa 16
55-010 Żerniki Wrocławskie
Polska