Realizacje

<-

Elektrownia Boxberg Block R (Niemcy)

Data realizacji: 2007/2008

Zakład przemysłowy: Elektrownia zasilana węglem brunatnym

Obiekt: Most nawęglający 2UEY między blokami Q i R

Zakres projektu: Projekt wykonawczy

Tonaż: 810 T

->

projekt: kooradesign