Realizacje

<-

Zakład przeróbki kruszyw w Ferques (Francja)

Data realizacji: 2007/2008

Obiekt: Budynek sortowni z silosem zasypowym, konstrukcje tasmociągów, estakada

Zakres projektu: Projekt wykonawczy

Tonaż: 60 T

->

projekt: kooradesign