Realizacje

<-

Zakład przeróbki kruszyw w Sillans (Francja)

Data realizacji: 2004

Obiekt: Budynek kruszarni, silosy na tłuczeń, konstrukcje taśmociągów

Zakres projektu: Projekt wykonawczy konstrukcji i obliczenia statyczne silosów

Tonaż: 120 T

->

projekt: kooradesign