Realizacje

<-

Elektrownia w Kozienicach (Polska)

Data realizacji: 2004

Zakład przemysłowy: Elektrownia zasilana węglem kamiennym

Obiekt: Instalacja odsiarczania spalin

Zakres projektu: Projekt wykonawczy konstrukcji

Tonaż: 450 T

->

projekt: kooradesign